Thu hồi đất thừa sau cổ phần hóa, chống “ôm giữ” đất vàng

Ông Đặng Quyết Tiến, Cục phó Cục Tài chính Doanh nghiệp (Bộ Tài chính) trao đổi với báo chí tại cuộc họp báo.

Dự thảo Nghị định về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước với nhiều điểm mới đã được Cục Tài chính Doanh nghiệp (Bộ Tài chính) thông tin cụ thể tại cuộc họp báo chuyên đề chiều 16/3.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Duy Long, Trưởng phòng Đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp, Tổ trưởng Tổ biên tập thuộc Cục Tài chính Doanh nghiệp cho biết, Bộ Tài chính đã chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định mới về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần (thay thế Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011, Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 và Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015) với một số nội dung cơ bản.

Trước hết là điều chỉnh tiêu chí tuyển lựa và với csbh phân phối cổ phần phù hợp cho cổ đông chiến lược đối với doanh nghiệp cổ phần hoá; xử lý đất đai và xác định giá trị quyền sử dụng đất trong giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá; xử lý các vấn đề về tài chính trước và trong quá trình cổ phần hoá được tăng cường đảm bảo ngăn chặn thất thoát vốn và tài sản nhà nước;

Đồng thời, csbh phân phối cổ phần cho người lao động trong doanh nghiệp cổ phần hoá, về cơ bản csbh ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp đã được kế thừa và duy trì qua một vài giai đoạn; về một vài phương thức bán cổ phần lần đầu , ngoài 03 phương thức bán cổ phần hiện hành: đấu giá công khai, bảo lãnh phát hành, thỏa thuận trực tiếp, và dự thảo Nghị định bổ sung thêm phương pháp mới là phương pháp dựng sổ.

Ngoài ra, điểm mới của dự thảo cũng đưa vào nội dung tăng cường kiểm tra, giám sát và nâng cao năng lực và trách nhiệm của mhững tổ chức tài chính trung gian, các công ty kiểm toán, tư vấn… lúc tham gia làm việc hướng dẫn cho quá trình chuyển đổi doanh nghiệp.

Sẽ thu hồi đất thừa sau cổ phần hóa

Theo ông Nguyễn Duy Long, vấn đề quan tâm nhất trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong thời gian qua đó chính là việc xử lý đất đai và xác định giá trị quyền sử dụng đất trong giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá.

Tại dự thảo tiếp tục tư vấn việc xác định giá đất cụ thể (cả thuê và giao) theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Theo đó, căn cứ giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương (nơi doanh nghiệp có tổng diện tích đất được giao và thuê) mở bán , doanh nghiệp cổ phần hóa với trách nhiệm tính vào giá trị doanh nghiệp và nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về đất đai.Quy định phương án sử dụng đất của doanh nghiệp phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt thích hợp với quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất; thích hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng tại địa phương trước khi tổ chức thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp sẽ đảm bảo ngăn ngừa tình trạng doanh nghiệp lợi dụng tiếp tục nắm giữ, “ôm” lại toàn bộ tổng diện tích đất đang quản lý.

Quy định phương án sử dụng đất của doanh nghiệp phải được cấp sở hữu thẩm quyền phê duyệt thích hợp với quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo lựa chọn của Thủ tướng Chính phủ; phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng tại địa phương trước khi tổ chức thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp sẽ đảm bảo ngăn ngừa tình trạng doanh nghiệp lợi dụng tiếp tục nắm giữ, “ôm” lại toàn bộ qui mô đất đang quản lý mặc dù chưa phù hợp ngành nghề kinh doanh, mục đích sử dụng đất cũng như quy hoạch của địa phương.

lúc thực hiện phê duyệt Phương án sử dụng đất của doanh nghiệp cổ phần hóa, Nhà nước đã phải rà soát và chọn lọc thu hồi những qui mô đất doanh nghiệp sử dụng chưa thích hợp và không đúng quy hoạch; những qui mô đất mà doanh nghiệp cổ phần hóa được tiếp tục sử dụng đã được tính toán, hướng dẫn đảm bảo phù hợp với pháp luật đất đai hiện hành

Nói thêm về vấn đề này, ông Đặng Quyết Tiến, Cục phó Cục Tài chính Doanh nghiệp (Bộ Tài chính) cho rằng, trước hết các làm việc về đất sẽ phải tuân theo Luật đất đai.

Cụ thể, dự thảo Nghị định mới yêu cầu một vài doanh nghiệp quản lý đất đai ở những vị trí mang lợi thế thương mại cao phải xây dựng phương án sử dụng đất trình cơ quan với thẩm quyền xem xét, quyết định . Phương án sử dụng đất của doanh nghiệp phải bảo đảm phù hợp với quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng tại địa phương.

Ông Tiến khẳng định: “lúc xây dựng phương án sử dụng đất phải thích hợp với mục đích ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp, quy hoạch của địa phương và giao trách nhiệm cho địa phương đúng luật đất đai. Doanh nghiệp phải quy hoạch, kê khai, có bao nhiêu mảnh đất thích hợp với ngành nghề kinh doanh hay thừa đất. Nếu thừa đất phải thu hồi về.

tổng diện tích thích hợp thì doanh nghiệp cổ phần hóa được tiếp tục kế thừa. tin tức sử dụng đất này phải công khai như làm nhà xưởng, bãi đỗ xe… và cam kết không chuyển mục đích sử dụng. Đồng thời một số doanh nghiệp sẽ phải trả tiền thuê đất cho một số hạng mục này. Trường hợp thuế đất, hàng năm đều phải xác định lại giá đất. hơn nữa , giá thuê đất trả tiền hàng năm sẽ được Nhà nước điều chỉnh sau 5 năm”.

Cũng theo ông Tiến, đất chỉ trở thành đất giao lúc doanh nghiệp sử dụng làm hạ tầng, làm nhà để phân phối , xây dựng khu đô thị .

Đồng thời, địa phương nào làm chậm quá trình cổ phần hóa sẽ đánh vào điểm năng lực tranh đua của địa phương. Nếu Chủ tịch tỉnh, thành phố làm chậm quá trình cổ phần hóa sẽ phải chịu kỷ luật. Ngược lại, doanh nghiệp cố tình không cổ phần hóa người đứng đầu chịu trách nhiệm, có thể thay người lãnh đạo.

Tìm hiểu thông tin công trình Can ho Raemian Galaxy