Sớm báo cáo Thủ tướng suất đầu tư cho 1km đường cao tốc

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp có Bộ Giao thông vận tải ưu tiên xác định suất đầu tư của 1 km 1 vài con phố xa lộ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tham khảo, chọn lọc làm cơ sở ứng dụng, vận dụng trong triển khai Dự án Đường xa lộ Bắc-Nam.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đề nghị bởi thế ở phiên họp Ban Chỉ đạo Nhà nước 1 vài công trình, dự án trung tâm ngành giao thông vận tải ngày 17/8.

Danh mục 1 vài công trình, dự án trung tâm ngành giao thông vận tải hiện gồm 37 công trình, có tổng mức đầu tư dao động 1.090.000 tỷ đồng.

Trong đây, 1 vài con phố bộ có 23 dự án, tổng mức đầu tư dao động 489.034 tỷ đồng, gồm 13 dự án đã đã đi vào hoạt động và 10 dự án đang được triển khai.

Đường sắt có 7 dự án có tổng mức đầu tư 195.444 tỷ đồng. Cả 7 dự án này đều đang trong quá trình triển khai thực hiện, riêng tiểu Dự án Đường sắt Hạ Long-Cái Lân, tổng mức đầu tư 1.511 tỷ đồng thuộc Dự án Đường sắt Yên Viên-Phả Lại-Hạ Long-Cái Lân đã được đã đi vào hoạt động, đưa vào sử dụng.

Hàng hải, 1 vài con phố thuỷ nội địa có 4 dự án, tổng mức đầu tư 49.422 tỷ đồng, trong đây có 3 dự án đã đã đi vào hoạt động, đưa vào sử dụng. Dự án Cảng Lạch Huyện (tổng mức đầu tư 1.515 tỷ đồng) đang được triển khai.

Ngành hàng không có 3 dự án trong danh mục công trình trung tâm, có tổng mức đầu tư dao động hơn 356.000 tỷ đồng. Trong đây, 2 dự án đã đã đi vào hoạt động là Cảng Hàng không Phú Quốc và Nhà ga quốc tế T2 Nội Bài.

Tại cuộc họp, Bộ GTVT đã báo cáo chi tiết công đoạn triển khai, đặc trưng là các vướng mắc cần tháo gỡ của từng dự án, công trình giao thông trung tâm.

Phát biểu trao đổi, 1 vài thành viên Ban Chỉ đạo phân tách cao các gắng sức, nỗ lực và kết quả đạt được của ngành giao thông vận tải đối có 1 vài công trình dự án trung tâm trong thời gian qua. Nhìn chung, 1 vài công trình thực hiện trong thời gian qua đều đạt công đoạn đề ra, bảo đảm chất lượng theo đề nghị kiến trúc.

Cụ thể, từ đầu năm 2017 đến nay đã đã đi vào hoạt động đưa vào sử dụng Dự án Đường xa lộ Thái Nguyên-Chợ Mới, 1 dự án thành phần của 1 vài con phố Hồ Chí Minh đoạn từ QL 2 đến Hương Nộn, nâng cấp mở rộng QL 32 đoạn Cổ Tiết-cầu Trung Hà; 1 phần Dự án Đường xa lộ Đà Nẵng-Quảng Ngãi (65 km đoạn sử dụng vốn vay của JICA) và thông xe cầu Thành Cổ, tỉnh Quảng Trị (dự án thành phần sử dụng vốn dư lần 1 của Dự án Mở rộng QL1). Đồng thời, đôn đốc công đoạn 1 vài công trình, dự án trung tâm để sớm đã đi vào hoạt động đưa vào khai thác theo đúng công đoạn đề nghị.

Tuy nhiên, 1 số công trình do công tác giải phóng mặt bằng không cung cấp nên công đoạn còn chậm, 1 vài dự án ODA thiếu vốn đối ứng, kế hoạch vốn nước ngoài thiếu cho 1 vài dự án ODA, vốn ngân sách năm 2017 cho 1 vài dự án còn chậm, ảnh hưởng lớn đến công đoạn thi công công trình. Bên cạnh đây, trong thời gian qua, hiện trạng khan hiếm nguồn chất liệu cát thi công, giá cát tăng đột biến đang ảnh hưởng lớn tới công đoạn thi công 1 vài công trình giao thông.

Để khắc phục các hạn chế nêu trên, đẩy nhanh công đoạn triển khai 1 vài công trình giao thông trung tâm, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị 1 vài bộ, ngành, địa phương cần mau chóng rà soát lại trọn vẹn hồ sơ dự án (kiến trúc kỹ thuật, thi công, công đoạn, kinh phí…) để kịp thời kiến nghị 1 vài biện pháp khắc phục hiệu quả.

Tại cuộc họp, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị bổ sung Dự án Cao tốc Bắc Nam và Dự án Mở rộng Cảng Hàng không Tân Sơn Nhất vào danh mục 1 vài công trình, dự án trung tâm ngành giao thông vận tải.

Phó thủ tướng đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo chủ đầu tư, 1 vài ban quản lý dự án, nhà thầu không ngừng nghỉ phối hợp nghiêm ngặt có chính quyền địa phương trong triển khai 1 vài công trình dự án, nhất là đối có công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh công đoạn.

Đồng thời, giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp nghiêm ngặt có Bộ Xây dựng rà soát định mức kinh tế kỹ thuật chuyên ngành để kiểm soát giá thành công trình.

Đối có 1 vài kiến nghị về cân đối vốn, Phó thủ tướng đề nghị Bộ Giao thông thực hiện trong kế hoạch đã giao. Việc bổ sung sẽ tham khảo, báo cáo cấp có thẩm quyền trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch.

Ngành giao thông cũng được giao khẩn trương đã đi vào hoạt động phương án đầu tư Dự án 1 vài con phố bộ xa lộ Bắc-Nam (phía đông), đặc trưng là phương án đầu tư 1 vài dự án khu vực đồng bằng sông Cửu Long, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để trình Quốc hội vào kỳ họp thứ IV, Quốc hội khóa XIV; chỉ đạo 1 vài chủ đầu tư, 1 vài ban quản lý dự án, nhà đầu tư tập trung đẩy nhanh công đoạn đã đi vào hoạt động 1 vài công trình, dự án trung tâm, cung cấp công đoạn đề nghị như: Đường xe bốn bánh Tân Vũ-Lạch Huyện; xa lộ Đà Nẵng-Quảng Ngãi, Hòa Lạc-Hòa Bình; hầm 1 vài con phố bộ Đèo Cả và 17 dự án thành phần sử dụng vốn dư (lần 1) của dự án mở rộng QL 14; 1 vài con phố Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên; cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống và 1 vài con phố dẫn; đẩy nhanh công đoạn công tác dự kiến để bắt đầu làm 17 dự án thành phần sử dụng vốn dư (lần 2); đẩy nhanh công đoạn dự kiến đầu tư Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Phó thủ tướng giao Bộ Xây dựng sớm triển khai Đề án “Hoàn thiện hệ thống định mức và giá thi công” để nâng cao hiệu quả đầu tư 1 vài công trình thi công nhìn chung và công trình giao thông nói riêng, chống thất thoát, lãng phí. Phối hợp có Bộ GTVT ưu tiên xác định suất đầu tư của 1 km 1 vài con phố xa lộ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tham khảo, chọn lọc làm cơ sở ứng dụng, vận dụng trong triển khai Dự án Đường xa lộ Bắc-Nam.

Giao Bộ Xây dựng phối hợp có Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định nguồn mỏ chất liệu thi công; tìm hiểu, đề xuất 1 vài biện pháp thay thế nhằm ổn định giá chất liệu cát thi công.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao tham khảo, tổng hợp nhu cầu vốn trung hạn cho 1 vài dự án công trình giao thông; đặc trưng là tìm hiểu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tham khảo bố trí bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ để đầu tư 1 vài dự án thuộc danh mục nối thông toàn tuyến 1 vài con phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết của Quốc hội; phối hợp có Bộ Tài chính để bố trí vốn đối ứng và triển khai kế hoạch vốn cho 1 vài dự án ODA.

Phó thủ tướng giao Bộ Tài chính phối hợp có Bộ Giao thông vận tải giải quyết mau chóng 1 vài vướng mắc trong công tác giải ngân; công tác tạm ứng hợp đồng, bố trí vốn đối ứng, kế hoạch vốn vay cho 1 vài dự án ODA, tăng cường quản lý công tác kiểm soát vốn đầu tư theo quy định.

UBND 1 vài tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương có biện pháp ổn định nguồn cung và ổn định giá chất liệu cát, cung cấp nhu cầu và công đoạn thi công 1 vài công trình thi công. Đồng thời, chỉ đạo giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng để bảo đảm công đoạn 1 vài dự án.

Cũng ở cuộc họp, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chỉ đạo, tháo gỡ gặp khó cho 1 vài dự án, công trình trung tâm hiện đang triển khai.

Phó Thủ tướng chỉ đạo thu xếp vốn làm 1 vài con phố xa lộ Bắc-Nam

Căn hộ Raemian Galaxy có địa điểm đắc địa của quận 2 của đô thị HCM có diện tích hơn 3000 căn bộ cộng nhiều tiện ích bậc nhất chờ mong sẽ đem đến cho cư dân 1 không gian sống hoàn hảo. Xem thêm tài liệu https://raemiangalaxyvn.com/gia-ban-va-phuong-thuc-thanh-toan-du-an-can-ho-raemian-galaxy-quan-2/

Tìm hiểu thêm Bán căn hộ chung cư Quận Bình Thạnh

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply