Phó thủ tướng chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng về PPP

Các bộ ngành phải sửa đổi 2 nghị định quan trọng về PPP để kịp trình Thủ tướng trong tháng 8 tới…

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có chỉ đạo 1 số nội dung quan trọng về đầu tư theo hình thức đối tác công – tư (PPP).

Theo Phó thủ tướng, mô hình đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT ở Việt Nam đã được triển khai từ 20 năm trước, biểu hiện bằng Nghị định số 77/CP ngày 18/6/1997, đến nay đã được sửa đổi, bổ sung nhiều lần, tiếp cận có thông lệ quốc tế về mô hình đầu tư PPP.

Tuy nhiên, trong thực tiễn triển khai các dự án PPP còn 1 số vướng mắc như: chịu tác động của nhiều luật liên quan như Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Doanh nghiệp, Luật Đất đai, Luật Xây dựng…; sự không rõ ràng giữa PPP và khái niệm “xã hội hóa” đầu tư; 1 số quy định ở Nghị định số 15/2015/NĐ-CP và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP chưa thích hợp; gặp khó về nguồn vốn đầu tư…; đặc trưng là năng lực của 1 số nhà đầu tư còn hạn chế cả về năng lực tài chính và bí kíp.

Do đây, trong thời gian tới cần phải tập trung tìm hiểu, sửa đổi chính sách bán hàng pháp luật để tạo điều kiện thuận lợi lôi kéo đầu tư; thống nhất ý chí huy động các nguồn lực nhìn chung để phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội của cả nước.

Từ các bất cập đã được chỉ ra trong thực tiễn, các bộ, ngành và địa phương cần nghiêm túc chấn chỉnh, đặt lợi ích của nhà nước và cộng đồng lên danh tiếng, không cho phép tồn ở lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực.

Về định hướng sửa đổi các Nghị định số 15/2015/NĐ-CP và số 30/2015/NĐ-CP, Phó thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tiếp thu ý kiến các bộ, ngành, địa phương và các thành viên Ban chỉ đạo để đã đi vào hoạt động dự thảo sửa đổi hai nghị định này, gửi Bộ Tư pháp thẩm định, trình Chính phủ trong tháng 8/2017.

Trong đây lưu ý vấn đề quản lý theo cách tiếp cận đầu ra: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra mắt nhu cầu về công trình, dịch vụ công để các nhà đầu tư có thể tiếp cận tài liệu 1 cách bình đẳng. Nhà đầu tư tự cân đối nguồn lực để chọn lọc việc tham dự dự thầu…

Phó thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp có các bộ, ngành và địa phương để đẩy mạnh hỗ trợ dự tính các dự án ưu tiên từ nguồn vốn hỗ trợ dự tính đầu tư (PDF).

Các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh, trên cơ sở kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn dự tính được phân bổ và các nguồn lực khác, tiếp tục rà soát thứ tự ưu tiên để lập và ra mắt danh mục dự án PPP làm cơ sở mời gọi đầu tư; chủ động tìm hiểu biện pháp lôi kéo đầu tư trên tiêu chuẩn phân khúc, công khai, minh bạch.

Phó thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp có Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phân tích cụ thể nhu cầu vốn tín dụng cho các dự án PPP trong GĐ tới, đề xuất các biện pháp khả thi để thu xếp vốn.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp có Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Giao thông Vận tải tìm hiểu các cơ chế bảo lãnh để ứng dụng thí điểm cho 1 số dự án PPP giao thông quan trọng; dự thảo cơ chế sử dụng nguồn vốn đầu tư của Nhà nước đối có dự án PPP, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2017.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải đáp các bộ, ngành và địa phương cập nhật tài liệu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và trang tài liệu về PPP để phục vụ chương trình truyền thông về PPP.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc hoặc đề xuất, các Bộ, ngành và địa phương gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo để tham khảo, giải quyết.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Thủ tục các dự án PPP có vấn đề

Căn hộ Raemian Galaxy có địa điểm đắc địa của quận 2 của đô thị HCM có diện tích hơn 3000 căn bộ cộng nhiều tiện ích bậc nhất chờ mong sẽ đem đến cho cư dân 1 không gian sống lý tưởng. Xem thêm tài liệu https://raemiangalaxyvn.com/gia-ban-va-phuong-thuc-thanh-toan-du-an-can-ho-raemian-galaxy-quan-2/

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/ban-can-ho-binh-thanh/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply