HoREA: Tình trạng đầu nậu, doanh nghiệp núp bóng chủ đất tách thửa đất ở trái phép đang gia tăng

Trong thời gian qua, có hiện tượng đầu nậu hoặc công ty núp bóng chủ đất để làm việc kinh doanh nhà đất thông qua tách thửa đất ở, thậm chí đã có cả việc khai thấp giá trị giao dịch để tránh nộp nhiều thuế; những đầu nậu này thực sự có làm việc kinh doanh nhà đất không ngừng nghỉ, liên tục.

Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) vừa có 1 số kiến nghị xoay quanh văn bản số 7053/STNMT-QLĐ ngày 18/07/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường (dự thảo thay thế Quyết định 33/2014/QĐ-UBND quy định về tổng diện tích tối thiểu được tách thửa).

Thứ nhất, HoREA yêu cầu bổ sung vào điều 5 quy định có nội dung tách thửa đất ở có tổng diện tích từ 2.000 m2 trở lên thì người sử dụng đất phải lập dự án đầu tư theo quy định của Luật Nhà ở và những quy định pháp luật có liên quan”.

Thứ hai, chọn lọc 33/2014/QĐ-UBND và dự thảo lần này đều có sự phân biệt tổng diện tích tối thiểu sau khi tách thửa đối có thửa đất ở có nhà ở đã đi vào làm việc, đối có thửa đất ở chưa có nhà ở, ví dụ: khu vực 1 thì tổng diện tích tối thiểu sau khi tách thửa là 45 m2 hoặc 36 m2 (tùy theo lộ giới) đối có thửa đất ở có nhà ở đã đi vào làm việc; 50 m2 đối có thửa đất ở chưa có nhà ở.

Hiệp hội yêu cầu không cần thiết phân biệt tổng diện tích thửa đất ở hình thành sau khi tách thửa là thửa đất đã có nhà ở, hoặc thửa đất chưa có nhà ở, mà nên tiến hành 1 nguyên tắc tổng diện tích tối thiểu sau khi tách thửa đất ở, đối có khu vực 1, yêu cầu tổng diện tích tối thiểu là 45 m2 và chiều rộng mặt đường thửa đất không nhỏ hơn 03 m ở đường phố có lộ giới từ 20 m trở lên; yêu cầu tổng diện tích tối thiểu là 36 m2 và chiều rộng mặt đường thửa đất không nhỏ hơn 03 m ở đường phố có lộ giới dưới 20 m, không phân biệt thửa đất có nhà ở đã đi vào làm việc hoặc thửa đất chưa có nhà ở; đối có khu vực 2, yêu cầu tổng diện tích tối thiểu là 50 m2 và chiều rộng mặt đường thửa đất không nhỏ hơn 04 m, không phân biệt thửa đất có nhà ở đã đi vào làm việc hoặc thửa đất chưa có nhà ở.

Như vậy, sẽ làm đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm quy trình công tác xét duyệt của cơ quan nhà nước, và chấm dứt được hiện trạng người sử dụng đất đối phó bằng nhữngh xây nhà tạm để được tách nhiều thửa đất ở nhỏ hơn như trong thời gian qua.

Thứ ba, theo hiệp hội bất động sản TPHCM chọn lọc 33/2014/QĐ-UBND trước đây cũng có điểm bất hợp lý khi cấu trúc khoản 1 điều 4 là điều khoản về tổ chức thực hiện: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thuộc chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố hoặc khi thừa kế thì giải quyết như sau: Ủy ban nhân dân quận, huyện căn cứ quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật thành phố, điều kiện để hợp khối, phong cảnh khu vực và quy chuẩn thi công để giải quyết, nhưng tổng diện tích tối thiểu của thửa đất hình thành không nhỏ hơn 25 m2“, mà lẽ ra cần được quy định ở điều 3 là điều khoản về nguyên tắc tách thửa thì hợp lý hơn.

Dự thảo giai đoạn này cũng có cấu trúc tương tự, do vậy, Hiệp hội yêu cầu đưa khoản (1.b) điều 7 về tổ chức thực hiện của dự thảo thành khoản 6 (mới) của điều 5 “Quy định về tách thửa những loại đất” thì hợp lý hơn có nội dung như sau: 6. Tách thửa đất đối có trường hợp hộ gia đình, cá nhân thuộc chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặccó tình cảnh gặp khó: tổng diện tích tối thiểu của thửa đất còn lại và thửa đất mới hình thành sau khi tách thửa không nhỏ hơn 25m2, chiều rộng mặt đường thửa đất không nhỏ hơn 3m đối có đất ở và không nhỏ hơn 300m2 đối có đất nông nghiệp”.

Như vậy, khoản (1.b) điều 7 dự thảo chỉ còn nội dung: “b) Ủy ban nhân dân quận, huyện tham khảo điều kiện về hạ tầng kỹ thuật của khu vực để giải quyết trường hợp hộ gia đình, cá nhân thuộc chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặccó tình cảnh gặp khó cho thích hợp”.

Thứ tư, Hiệp hội yêu cầu Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn có nhữngh thức kiểm soát hiện trạng đầu nậu hoặc công ty núp bóng chủ đất để làm việc kinh doanh nhà đất thông qua tách thửa đất ở:

Khoản 2 điều 10 Luật Kinh doanh nhà đất quy định “Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phân phối, giao dịch, cho thuê, cho thuê mua nhà đất tổng diện tích nhỏ, không không ngừng nghỉ thì không phải thành lập công ty nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật”. Trong thời gian qua, có hiện tượng đầu nậu hoặc công ty núp bóng chủ đất để làm việc kinh doanh nhà đất thông qua tách thửa đất ở, thậm chí đã có cả việc khai thấp giá trị giao dịch để tránh nộp nhiều thuế; những đầu nậu này thực sự có làm việc kinh doanh nhà đất không ngừng nghỉ, liên tục, nhưng núp bóng chủ đất, không thành lập công ty nên cơ quan công dụng không quản lý được, nhà nước bị thất thu thuế.

Do vậy, Hiệp hội yêu cầu Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn có nhữngh thức kiểm soát hiện trạng đầu nậu hoặc công ty núp bóng chủ đất để thực hiện làm việc kinh doanh nhà đất thông qua tách thửa đất ở, và hướng những đầu nậu này thành lập công ty để quản lý.

Căn hộ Raemian Galaxy có địa điểm đắc địa của quận 2 của thành phố HCM có tổng diện tích hơn 3000 căn bộ cộng nhiều tiện ích bậc nhất chờ mong sẽ đem đến cho cư dân 1 không gian sống hoàn hảo. Xem thêm tài liệu https://raemiangalaxyvn.com/gia-ban-va-phuong-thuc-thanh-toan-du-an-can-ho-raemian-galaxy-quan-2/

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/ban-can-ho-binh-thanh/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply