HoREA đề xuất cần bổ sung thêm phương thức tái định cư tại các dự án xây dựng chung cư cũ

Đó là ý kiến của Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA) trong văn bản gửi Thành ủy; HĐND; UBND; Sở Xây dựng; Sở Tư pháp; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường việc góp ý bồi thường, hỗ trợ, tạm cư và tái an cư ở 1 vài dự án thi công lại chung cư cũ trên địa bàn TP.HCM.

Việc tái an cư ở 1 vài dự án thi công lại chung cư cũ. Sở Xây dựng vừa có đề xuất trường hợp Nhà nước lựa chọn chủ đầu tư thì thực hiện duy nhất phương thức tái định cư tại chỗ để phù hợp với điều kiện thực tiễn của thành phố.

Theo quy định của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP: “Quyền lợi và nghĩa vụ của chủ sở hữu và chủ sử dụng hợp pháp nhà chung cư được bảo toàn trước, trong và sau khi di dời, tạm cư và tái định cư; việc bố trí tái định cư và việc sở hữu căn hộ chung cư sau khi tái định cư là hai việc khác nhau; các chủ sở hữu hợp pháp căn hộ cũ sẽ được cấp chủ quyền căn hộ mới; các căn hộ thuộc sở hữu Nhà nước sẽ được giải quyết bán căn hộ mới theo quy định về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; đối với các hộ gia đình khó khăn về nhà ở sẽ được giải quyết bằng chính sách nhà ở xã hội. Các chủ sở hữu hợp pháp căn hộ cũ sẽ được cấp chủ quyền căn hộ mới; các căn hộ thuộc sở hữu Nhà nước sẽ được giải quyết bán căn hộ mới theo quy định về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; đối với các hộ gia đình khó khăn về nhà ở sẽ được giải quyết bằng chính sách nhà ở xã hội”.

Do đó, Sở Xây dựng đề xuất: “Đối có 1 vài chung cư do Nhà nước chọn lọc chủ đầu tư, đặc thù đối có 1 vài chung cư đã xác định là chung cư hư hỏng nặng hoặc nguy hiểm và quá thời hạn theo quy định mà các chủ sở hữu nhà chung cư chưa lựa chọn chủ đầu tư để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, thì Nhà nước sẽ tổ chức tạm cư, lựa chọn chủ đầu tư xây dựng và bàn giao quỹ nhà để tái định cư ở chỗ cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân là chủ sở hữu hoặc chủ sử dụng hợp lệ tại nhà chung cư đó, không thực hiện phương thức bồi thường”.

HoREA cảm thấy đề xuất nêu trên của Sở Xây dựng chỉ mới đề xuất tiến hành 1 phương thức tái an cư ở chỗ, nhưng chưa bao gồm phương thức tái an cư ở địa điểm khác, hoặc phương thức người dân yêu cầu được bồi thường bằng tiền mặt để tự lo tái an cư theo quy định của Luật Nhà ở và Nghị định 101/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Nếu thành thị chỉ quy định 1 phương thức tái an cư ở chỗ thì đã hạn chế quyền chọn lọc phương thức tái an cư của 1 vài hộ dân trong chung cư, dễ dẫn đến khiếu kiện. Từ các điều nêu trên, HoREA có 1 vài góp ý kiến bổ sung như sau: Quyền chọn lọc phương thức tái an cư của chủ có nhà chung cư: Điều 116 Luật Nhà ở, ở khoản (1.a) đã quy định: “Trường hợp chủ có không có nhu cầu tái an cư ở chỗ thì tùy theo điều kiện cụ thể của địa phương mà được bố trí nhà ở, đất ở tái an cư theo quy định ở điều 36 của Luật này”;

Ngoài ra, ở khoản (1.b) đã quy định: “Trường hợp chủ có có nhu cầu tái an cư ở chỗ thì được bố trí nhà ở mới có tổng diện tích tối thiểu bằng hoặc lớn hơn tổng diện tích nhà ở cũ”; Khoản (1.b) điều 13 Nghị định 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ đã quy định chủ có nhà chung cư có quyền “Được chọn lọc hình thức bồi thường, bố trí tái an cư ở chỗ hoặc 1 vài hình thức bố trí nhà ở để phục vụ tái an cư và 1 vài nội dung quy định ở điều 14 của Nghị định này”.

Do vậy, thành thị chẳng thể quy định chỉ “thực hiện duy nhất phương thức tái an cư ở chỗ” theo đề xuất của Sở Xây dựng, mặc dù đó là phương thức tốt nhất, nhưng cần được vận động giải đáp, đi đến sự đồng thuận để khuyến khích chủ có nhà chung cư chọn lọc vì đó là phương thức có lợi nhất.

Tuy nhiên, HoREA kiến nghị vẫn cần phải bổ sung thêm phương thức tái an cư ở địa điểm khác, hoặc phương thức người dân yêu cầu được bồi thường bằng tiền mặt để tự lo tái an cư theo quy định của pháp luật, đi cộng có việc thực hiện chu đáo, thỏa đáng công tác tạm cư trong thời gian chờ đợi trở về tái an cư;

Trong trường hợp, không xây dựng lại nhà chung cư tại vị trí cũ do không phù hợp quy hoạch và phải tái định cư tại nơi khác. Sở Xây dựng giải trình: “Trong thực ở chung cư cũ được quy hoạch lại không phải là chung cư, trường hợp này không nhiều.

Tuy nhiên, đó là trường hợp không xây dựng lại chung cư tại vị trí cũ, nên việc thực hiện phải kết hợp với việc chỉnh trang đô thị, cần được tham khảo từng trường hợp cụ thể. Do đó, để không ảnh hưởng đến việc ban hành sớm Quy định này để áp dụng triển khai ngay cho các dự án xây dựng lại chung cư tại vị trí cũ trên địa bàn thành phố, Sở Xây dựng đề xuất 1 vài đơn vị thống nhất là không đưa trường hợp này vào dự thảo Quy định mà thực hiện theo phương thức chỉnh trang thành thị (không phải thực hiện theo phương thức thi công lại chung cư tại vị trí cũ) để Sở Xây dựng sớm tổng hợp, trình UBND thành thị ban hành”.

Tại khoản 3 điều 112 Luật Nhà ở đã quy định: “Về cải tạo, thi công lại nhà chung cư phải được thực hiện theo dự án; khi phá dỡ để cải tạo, thi công lại nhà chung cư phải kết hợp cải tạo lại khu nhà ở trong khu vực của dự án theo quy hoạch thi công được phê duyệt”. Do vậy, để đẩy nhanh công đoạn triển khai thực hiện, HoREA nhất trí có đề xuất của Sở Xây dựng đối có 1 vài trường hợp thi công lại chung cư cũ kết hợp có chỉnh trang thành thị thì 1 vài quận, huyện sẽ tham khảo từng dự án cụ thể.

Căn hộ Raemian Galaxy có địa điểm đắc địa của quận 2 của thành thị HCM có tổng diện tích hơn 3000 căn bộ cộng nhiều tiện ích bậc nhất chờ mong sẽ đem đến cho cư dân 1 không gian sống lý tưởng. Xem thêm tài liệu https://raemiangalaxyvn.com/gia-ban-va-phuong-thuc-thanh-toan-du-an-can-ho-raemian-galaxy-quan-2/

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/ban-can-ho-binh-thanh/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply