Hà Nội: Phải tính toán quy mô dân số trước khi trình phê duyệt quy hoạch dự án

Để tháo gỡ gặp khó trong việc quản lý, kiểm soát tăng thêm dân số và chất tải hạ tầng thành thị ở 1 số dự án khi triển khai thực hiện đi vào khai thác làm việc, đô thị Hà Nội yêu cầu 1 số sở ban ngành liên quan phải tính toán được qui mô dân số trước khi trình phê duyệt quy hoạch dự án.

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 3327/UBND-ĐT về việc xác định dân số của 1 số đồ án quy hoạch, dự án đầu tư thi công trên địa bàn Thành phố.

Thời gian vừa qua, UBND Thành phố nhận được nhiều yêu cầu chấp thuận quy hoạch, dự án đầu tư thi công 1 số công trình hỗn hợp, nhà ở trên địa bàn. Trong đây, liên quan đến chỉ tiêu qui mô sàn sử dụng bình quân căn hộ cao tầng, qui mô dân số của dự án chưa thích hợp, chưa tiên đoán chính xác được qui mô dân số tối đa của đồ án quy hoạch, dự án. Đây là lý do gây gặp khó trong việc quản lý, kiểm soát tăng thêm dân số và chất tải hạ tầng thành thị ở 1 số dự án khi triển khai thực hiện đi vào khai thác làm việc làm việc.

UBND Thành phố giao 1 số Sở: Quy hoạch – Kiến trúc, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Viện Quy hoạch thi công Hà Nội, UBND 1 số quận, huyện và đơn vị liên quan: Khi tìm hiểu, thẩm định, góp ý, tài liệu có 1 số đơn vị hoặc báo cáo, đề xuất, trình cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương, phê duyệt quy hoạch, kiến trúc dự án.

Bên cạnh đây, yêu cầu việc tính toán qui mô dân số phải tiên đoán qui mô trung bình của 1 hộ gia đình, qui mô dân số tối đa khi dự án khai thác làm việc (dân số thường trú, dân số tạm trú và dân số làm việc ở thành thị nhưng không cư trú ở thành thị…), độc đáo đối có khu vực trọng điểm Thành phố, để chuẩn bị cung cấp được 1 số yêu cầu về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, thích hợp yêu cầu thực tiễn quản lý, Quy chuẩn thi công, nguyên tắc kiến trúc hiện hành, tuân thủ Quy hoạch chung và Quy hoạch phân khu được duyệt.

Căn hộ Raemian Galaxy có địa điểm đắc địa của quận 2 của đô thị HCM có qui mô hơn 3000 căn bộ cộng nhiều tiện ích bậc nhất chờ mong sẽ đem đến cho cư dân 1 không gian sống hoàn hảo. Xem thêm tài liệu https://raemiangalaxyvn.com/gia-ban-va-phuong-thuc-thanh-toan-du-an-can-ho-raemian-galaxy-quan-2/

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/ban-can-ho-binh-thanh/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply