Hà Nội điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Văn Phú, quận Hà Đông

Ngày 20/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4767/QĐ-UBND phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu thành phố mới Văn Phú, ở ô đất quy hoạch ký hiệu X4, mật độ 1/500, ở phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Tổng qui mô ô đất nghiên cứu kỹ lập điều chỉnh quy hoạch dao động 37.279m2. Các nội dung khác không thuộc nội dung điều chỉnh ở ô đất nêu trên được giữ nguyên theo Điều chỉnh quy hoạch chi tiết thi công mật độ 1/500 Khu thành phố mới Văn Phú (lần 2).

Nội dung điều chỉnh gồm, điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu thành phố mới Văn Phú ở 1 số ô đất quy hoạch ký hiệu C4, C6, CT7, mật độ 1/500 (phần quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất).

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu thành phố mới Văn Phú ở 1 số ô đất quy hoạch ký hiệu CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT8, mật độ 1/500 (phần quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất và tổ chức không gian thiết kế phong cảnh).

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu thành phố mới Văn Phú ở 1 số ô đất quy hoạch ký hiệu X10, X13, HT01, mật độ 1/500 (phần quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất và tổ chức không gian thiết kế phong cảnh).

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu thành phố mới Văn Phú ở 1 số ô đất quy hoạch ký hiệu CT10, CT11 và các con phố giao thông được duyệt.

Việc điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất và tổ chức không gian thiết kế phong cảnh đối có ô đất song vẫn chắc chắn thích hợp theo Quy hoạch phân khu thành phố S4, mật độ 1/5000 được duyệt và khớp nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật có dự án đầu tư Khu thành phố mới Văn Phú.

UBND TP giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc xác nhận bản vẽ Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu thành phố mới Văn Phú ở ô đất quy hoạch ký hiệu X4, mật độ 1/500 (phần quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất và tổ chức không gian thiết kế phong cảnh) ở phường Phú La, quận Hà Đông thích hợp có nội dung Quyết định này.

Giao UBND quận Hà Đông chủ trì, phối hợp có Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest tổ chức ra mắt công khai nội dung Quy hoạch chi tiết được duyệt để 1 số tổ chức, cơ quan có liên quan và nhân dân được biết.

Căn hộ Raemian Galaxy có địa điểm đắc địa của quận 2 của thành phố HCM có qui mô hơn 3000 căn bộ cộng nhiều tiện ích bậc nhất chờ mong sẽ đem đến cho cư dân 1 không gian sống hoàn hảo. Xem thêm tài liệu https://raemiangalaxyvn.com/gia-ban-va-phuong-thuc-thanh-toan-du-an-can-ho-raemian-galaxy-quan-2/

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/ban-can-ho-binh-thanh/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply