Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Nai

Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 74/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Đồng Nai.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Với 589.775 ha tổng diện tích đất môi trường xung quanh, đến năm 2020 tỉnh Đồng Nai có dao động 435.990 ha đất nông nghiệp, chiếm 73,92% tổng diện tích đất toàn tỉnh.

Trong đây, nhiều nhất là đất trồng cây lâu năm, chiếm tới 44,67% tổng diện tích đất nông nghiệp, tương đương 194.746 ha. Ngoài ra, 112.460 ha đất rừng đặc dụng; 25.291 ha đất rừng sản xuất; 24.948 ha đất trồng lúa.

Diện tích đất phi nông nghiệp là 153.785 ha chiếm 26,08% tổng diện tích đất môi trường xung quanh toàn tỉnh. Từ 2016-2020, 34.420 ha đất nông nghiệp được chuyển sang phi nông nghiệp.

Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020), trong đây rà soát điều chỉnh quy hoạch của những ngành, những địa phương trong tỉnh có sử dụng đất cho thống nhất có điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của tỉnh; việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ cấp tỉnh đến cấp xã cung cấp đề nghị phát triển kinh tế – xã hội, chắc chắn quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đây, xác định ranh giới và công khai tổng diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ chặt chẽ; điều tiết phân bổ nguồn lực nhà nước bảo đảm lợi ích giữa những khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, thành thị, dịch vụ có những khu vực giữ nhiều đất trồng lúa; có chính sách bán hàng, phương pháp thích hợp để giảm kinh phí sản xuất, tăng lương, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, chắc chắn tính thống nhất, đồng bộ giữa những khu vực.

UBND tỉnh Đồng Nai cần quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, thành thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục hiện trạng bỏ hoang đất đã giao và cho thuê.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối có những trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xử lý những trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích./.

Căn hộ Raemian Galaxy có địa điểm đắc địa của quận 2 của đô thị HCM có tổng diện tích hơn 3000 căn bộ cộng nhiều tiện ích bậc nhất chờ mong sẽ đem đến cho cư dân 1 không gian sống hoàn hảo. Xem thêm tài liệu https://raemiangalaxyvn.com/gia-ban-va-phuong-thuc-thanh-toan-du-an-can-ho-raemian-galaxy-quan-2/

Tìm hiểu thêm Bán căn hộ cao tầng Quận Bình Thạnh

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply