Chuyển mục đích sử dụng hơn 137ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án tại Hưng Yên

Theo tài liệu từ Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa chấp nhận cho UBND 2 tỉnh Hưng Yên và Lào Cai chọn lọc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án.

Xét đề nghị của Bộ tài nguyên và Môi trường ở công văn số 2929/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 08 tháng 6 năm 2017 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý để UBND tỉnh Hưng Yên chọn lọc chuyển mục đích sử dụng 137,14ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp như đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu ở công văn trên.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng chấp nhận cho phép UBND tỉnh Lào Cai chọn lọc chuyển mục đích sử dụng 29,75 ha đất rừng phòng hộ (không có rừng phòng hộ là rừng môi trường xung quanh) sang đất phi nông nghiệp.

Để thực hiện tốt việc chuyển mục đích sử dụng đất, Thủ tướng Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

Phải công khai kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ (không có rừng phòng hộ là rừng môi trường xung quanh) nêu trên để người dân biết, giám sát việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án.

Căn hộ Raemian Galaxy có địa điểm đắc địa của quận 2 của đô thị HCM có diện tích hơn 3000 căn bộ cộng nhiều tiện ích bậc nhất chờ mong sẽ đem đến cho cư dân 1 không gian sống lý tưởng. Xem thêm tài liệu https://raemiangalaxyvn.com/gia-ban-va-phuong-thuc-thanh-toan-du-an-can-ho-raemian-galaxy-quan-2/

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/ban-can-ho-binh-thanh/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply