Chính phủ yêu cầu tổng rà soát luật; cắt giảm điều kiện kinh doanh

Chính phủ yêu cầu tiếp tục rà soát, xác định rõ các vấn đề cần sửa đổi, bổ sung, lập yêu cầu thi công từng dự án luật cần sửa đổi, bổ sung liên quan đến đất đai, thi công, nhà ở, đầu tư, kinh doanh và quy hoạch.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2017.

Một trong các nội dung rất đáng chú tâm trong Nghị quyết là danh mục các Luật cần sửa đổi, bổ sung liên quan đến đất đai, thi công, nhà ở, đầu tư, kinh doanh và quy hoạch.

Chính phủ yêu cầu khẩn trương rà soát, kiến nghị bãi bỏ, cắt giảm các điều kiện đầu tư, kinh doanh.

Chính phủ yêu cầu khẩn trương rà soát, kiến nghị bãi bỏ, cắt giảm các điều kiện đầu tư, kinh doanh.

Khẩn trương cắt giảm điều kiện kinh doanh

Theo đây, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan căn cứ danh mục do Bộ Tư pháp đề xuất, tiếp tục rà soát, xác định rõ các vấn đề cần sửa đổi, bổ sung, lập yêu cầu thi công từng dự án luật liên quan đến đất đai, thi công, nhà ở, đầu tư, kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành, xác định công đoạn, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp, trình Chính phủ trước ngày 30/7. Trường hợp không yêu cầu sửa đổi, bổ sung các luật, các bộ, cơ quan phải báo cáo, giải trình rõ có Chính phủ.

Các bộ, cơ quan ngang bộ căn cứ các Nghị quyết của Chính phủ, đặc trưng là Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP, quán triệt tinh thần tạo thuận lợi nhất cho làm việc đầu tư, kinh doanh, khẩn trương rà soát, kiến nghị bãi bỏ, cắt giảm các điều kiện đầu tư, kinh doanh quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thuộc lĩnh vực quản lý; gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2017.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm soát nghiêm ngặt việc ban hành quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh, khẩn trương triển khai việc tìm hiểu sửa đổi, bổ sung Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết 1 số điều của Luật Đầu tư, trình Chính phủ trong quý IV năm 2017.

Chính phủ cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp có các bộ, cơ quan, địa phương rà soát, tổng hợp các vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung của Luật Đầu tư công, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/7.

Bảo đảm thống nhất có Luật Quy hoạch

Về việc sửa đổi, bổ sung các luật liên quan đến quy hoạch, Chính phủ thống nhất quan điểm thi công Luật Quy hoạch nhằm tạo ra bước cách tân cơ bản trong công tác lập và quản lý hệ thống quy hoạch, hoạch định không gian phát triển, tạo động lực phát triển trên lãnh thổ quốc gia, loại bỏ các quy hoạch không thích hợp có thực ở, chồng chéo, tạo cơ chế xin cho, gây gặp khó cho công ty, người dân, cản trở phát triển, đồng thời bảo đảm tính ổn định, thống nhất của hệ thống pháp luật và không ảnh hưởng tiêu cực tới điều hành, phát triển kinh tế – xã hội.

Để kịp thời trình Quốc hội thông qua dự án luật này ở Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp có Bộ Xây dựng và các bộ, cơ quan liên quan thống nhất ý kiến, đã đi vào hoạt động dự án Luật Quy hoạch đúng công đoạn, bảo đảm chất lượng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/7 để báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trước khi trình Quốc hội.

Đối có danh mục các Luật cần sửa đổi, bổ sung liên quan đến quy hoạch, để bảo đảm đồng bộ có dự án Luật Quy hoạch, đối có các Luật chỉ sửa đổi, bổ sung nội dung dễ làm về kỹ thuật thì sửa đổi, bổ sung ngay ở dự án Luật quy hoạch. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp có các bộ, cơ quan liên quan rà soát, đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung cụ thể; phối hợp có Văn phòng Chính phủ gửi xin ý kiến thành viên Chính phủ về nội dung này; tổng hợp, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/7 để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đối có các Luật cần sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung, chính sách bán hàng phức tạp hoặc có liên quan đến đầu tư kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp có các bộ, cơ quan thi công Danh mục ban hành cộng dự án Luật Quy hoạch; các bộ, cơ quan chủ trì rà soát và lập yêu cầu thi công dự án sửa đổi, bổ sung từng Luật riêng hoặc Luật sửa đổi, bổ sung 1 số Luật thuộc lĩnh vực quản lý, trình Chính phủ trước ngày 30/7 cộng có yêu cầu sửa đổi, bổ sung các Luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh để báo cáo Quốc hội điều chỉnh Chương trình thi công Luật, Pháp lệnh năm 2017, 2018.

Về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Luật Quy hoạch, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đi vào hoạt động, phối hợp có Văn phòng Chính phủ gửi xin ý kiến thành viên Chính phủ về dự thảo Nghị quyết này, tổng hợp, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 30/7.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thi công pháp luật, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chất lượng, công đoạn lập yêu cầu sửa đổi các luật, báo cáo theo đúng yêu cầu của Chính phủ.

Giao Bộ Tư pháp phối hợp có Văn phòng Chính phủ tìm hiểu, đề xuất tổ chức Phiên họp Chính phủ chuyên đề về thi công pháp luật trong tháng 8 năm 2017 để Chính phủ tham khảo, thông qua các yêu cầu thi công các dự án Luật theo yêu cầu trên.

Vì sao dự thảo Luật Quy hoạch bị hoãn biểu quyết thông qua?

Căn hộ Raemian Galaxy có địa điểm đắc địa của quận 2 của đô thị HCM có diện tích hơn 3000 căn bộ cộng nhiều tiện ích bậc nhất chờ mong sẽ đem đến cho cư dân 1 không gian sống lý tưởng. Xem thêm tài liệu https://raemiangalaxyvn.com/gia-ban-va-phuong-thuc-thanh-toan-du-an-can-ho-raemian-galaxy-quan-2/

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/ban-can-ho-binh-thanh/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply